Perancangan Aktiviti Tahun 2016

    TAKWIM AKTIVITI 2016

PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN SISWA (PPKS)

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

 

 

 

 

 

BULAN

PROGRAM

JANUARI

 • Tawaran Kontrak Baharu Student Mall 2016
 • Bengkel Public Private Research Network (PPRN) Fasa 2
 • Bengkel Blueprint Keusahawanan USIM 2016
 • Bengkel Halatuju PPKS 2016

FEBRUARI

 • Lawatan Kerja Penyelarasan Projek MyAgrosis
 • Bengkel Public Private Research Network (PPRN) Fasa 3

MAC

 • Bengkel Pengurusan Peruncitan
 • Projek Inkubator Jahitan

APRIL

 • Latihan Asas Keusahawanan Islam Siswa (LAKIS) 3.0
 • Minggu Keusahawanan Siswa (MKS) 2016

MEI

 • Majlis Pelancaran MyAgrosis USIM

JUN

 •  Jualan hasil tanaman MyAgrosis

JULAI

 • Enactus Malaysia National Cup (EMNC)
 • Siswapreneur@PPRN

OGOS

 • Seminar Belia dan Keusahawanan (SeBU) 2016

SEPTEMBER

 • Pelancaran apps The EntrUSIM
 • Projek Inkubator Jahitan
 • Franchise Business Challenge

OKTOBER

 • Latihan Asas Keusahawanan Islam Siswa (LAKIS) 4.0
 • Bengkel Public Private Research Network (PPRN) Fasa 4

NOVEMBER

 • Kursus Lanjutan Keusahawanan Islam Siswa (KLAS) 2.0

DISEMBER

 • Bengkel Public Private Research Network (PPRN) Fasa 5

SEPANJANG TAHUN

 • Projek Keusahawanan Sosial – ENACTUS USIM
 • Projek Keusahawanan Tani – MYAGROSIS USIM
 • Hands on Programme for Entrepreneurship (HOPE)
 • Sewaan Kiosk
 • Perniagaan Student mall