kanopi

Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa (PPKS) menyediakan perkhidmatan sewaan 10 buah KANOPI (saiz 10x10) kepada semua warga USIM yang boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti dan program seperti karnival jualan dan sukan. Untuk maklumat lanjut mengenai kadar sewaan yang dikenakan, bolehlah berhubung dengan PPKS.