Nilai – Projek Fertigasi Rock Melon di dua rumah hijau telah berlangsung. Tempoh penanaman mengamnbil masa 65-75 hari