27 Ogos 2021, Nilai – Siswapreneur Business Ethics and Compliance (Zon Selatan) 2021 telah berjaya dijalankan dengan penglibatan sebanyak 100 orang pelajar. SBEC pada kali ini dijalankan secara atas talian kerana faktor Pandemik Covid19.